DAVČNO SVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Parmova ulica 53, 1000 LjubljanaPredsednik:  Mag. Ivan Simič

 

Člani upravnega odbora:

 

1.      Petra Mlakar,

2.     mag. Anita Avbar Salopek,

3.     mag. Igor Angelovski,

4.     mag. Darja Prebil.

 

Člani nadzornega odbora:

 

1.     mag. Danica Kos,

2.     Barbara Novak in

3.     Elizabeta Ambrožič.

 

Člani častnega razsodišča:

 

1.      mag. Tanja Kaltnekar,

2.      mag. Božena Macarol in

3.      Amalija Lukner.